Usługi

HELPDESK – wsparcie informatyczne

Wsparcie w codziennych zadaniach
Instalacja i konfiguracja niezbędnego oprogramowania
Kontrola i aktualizacja stanu zabezpieczeń
Szkolenie i doradztwo
Szybka reakcja na awarie
Rejestracja zgłoszeń
Elastyczny system godzinowy
Skontaktuj się z nami >

Wdrożenia i support programów księgowych

Wdrożenia, instalacja, aktualizacje  oraz podstawowa konfiguracja oprogramowania księgowego firm Asseco, insERT, Comarch, DGCS, Płatnik i innych
Konfiguracja serwera oraz stacji roboczych do pracy z wybranym oprogramowaniem
Zarządzanie magazynem kluczy, licencji oraz podpisem cyfrowym
Konwersja, backup, eksport oraz przywracanie baz danych programów księgowych
Odzysk utraconych haseł

 

Skontaktuj się z nami >

Wdrożenia systemów i rozwiązań informatycznych

Kontrola nad sprawnym działaniem urządzeń
Zarządzanie bezpiecznym dostępem do zasobów sieci Internet
Wdrożenie zabezpieczeń zapewniających ochronę systemów IT
Zapewnienie ciągłości działania systemów IT oraz kontrola ich pracy, minimalizująca ryzyko wystąpienia błędów i awarii
Wdrażanie i nadzór nad systemami archiwizacji i backupu
Dbanie o poprawne funkcjonowanie strategicznie ważnych aplikacji
skontaktuj się z nami >

Utrzymanie bezpieczeństwa i monitorowanie sieci, serwera

Rozwiązania ochrony sieci i komunikacji
Systemy kontroli treści
Systemy ochrony stacji roboczych
Rozwiązania backupu i archiwizacji danych
Skontaktuj się z nami >

Szyfrowanie danych zgodne z RODO

Anonimizacja i pseudonimizacja
Implementacje narzędzi do szyfrowania dysku
Szyfrowanie pamięci USB
Skontaktuj się z nami >

Administracja sieciami komputerowymi

Szkolenia dla kadry pracowników i kierowników
Audyty wraz ze szczegółowym raportem
Wdrażanie systemu organizacyjno-technologicznego
Bieżąca obsługa systemów
Skontaktuj się z nami >

Cyberbezpieczeństwo i analiza zagrożeń

DATA LOSS PREVENTION – zapobieganie utracie danych (DLP)
Natychmiastowe wykrywanie zagrożeń i naruszeń polityki bezpieczeństwa
Szczegółowa analiza ryzykownych zachowań
Profilowanie użytkowników, umożliwiające wczesną
identyfikację wskaźników ryzyka
Skontaktuj się z nami >